X

Missie, visie en doelstelling

Missie

De missie van Pleindoneren is om mensen en ideeën samen te brengen. Wij denken dat verbindingen ertoe kunnen leiden dat meer mensen bij kunnen dragen aan de realisatie van goede plannen. De initiatieven mogen breder zijn dan alleen maatschappelijke zorg en welzijn, participatie en inclusie. Het maatschappelijke karakter en de sociale impact zijn wel een voorwaarde.
Het platform Pleindoneren is ingericht om dit te realiseren, zodat wij samen kunnen ontdekken hoe het anders kan in de wereld van filantropie.

Visie en achtergrond

In deze video vertelt Janny Verseput waarom het bestuur van Stichting Else voor de innovatieve werkwijze Pleindoneren heeft gekozen.
Door de jaren heen hebben de rechtsvoorgangers van Stichting Else (2011) gemerkt dat veel initiatieven in de maatschappelijke (gezondheidszorg) na een donatie/subsidie stokten na oplevering van een eindrapport. Door deze hedendaagse - digitale - manier van benaderen denken wij meer impact te kunnen bereiken en zo een bijdrage te leveren aan de doelstelling van Stichting Else. Gekozen is voor het oprichten van een investeringsfonds InvestMZ en het digitale platform Pleindoneren. Dit digitale platform wordt als lerend netwerk Pleindoneren ingezet en maakt hierbij gebruik van de Andere Handen Community.

Doelstelling

De ambities van het Plein zijn om initiatiefbrengers te interesseren en uit te nodigen zich op het Plein te presenteren. Wij vinden het belangrijk dat ook mensen en partijen die ideeën/initiatieven kunnen ondersteunen op het Plein aanwezig zijn. Hierbij denken we aan zorgprofessionals, mantelzorgers, vrijwilligers, geldverstrekkers, en heel specifiek andere vermogensfondsen. De fondsen op dit Plein doneren talenten, netwerken en expertise naast een mogelijke financiële bijdrage.

In 2020 wordt gestreefd naar minimaal 15 nieuwe initiatieven op het Plein en minimaal 2 nieuwe geldverstrekker, naast Stichting Else. Voor het jaar 2020 heeft het Jo Visser fonds een proefabonnement op het Plein.

Plein Doneren, Maanlander 47, 3824 MN Amersfoort  info@pleindoneren.nl  030 67 04 696  

Plein Doneren
Maanlander 47
3824 MN Amersfoort

 
info@pleindoneren.nl

 
030 67 04 696

 

 

 

 

X