X

Sorteer de initiatieven op:

Voor meer informatie verwijzen wij u naar ons lerend netwerk. Hiervoor kunt u klikken op de button lerend netwerk rechtsboven. Het lerend netwerk Pleindoneren draait onder de learning community Andere Handen.

Filter de initiatieven op:

Podcasts Alzheimer voor Beginners

In het verlengde van het boekje van Leo van Dijk "Alzheimer voor beginners" is de Stichting Participatie met Dementie nu een serie podcasts gestart. In deze podcasts spreken ervaringsdeskundigen (mensen met Alzheimer) met mensen uit de wetenschap, politiek, zorg, welzijn, kunst of de eigen naaste omgeving.

2020-01-30 00:00:0030-01-2020

meer info

Zingevingsvragen: vragen die niet om antwoord vragen

Voor de Master Innovatie in Zorg en Welzijn doe ik (Josefien Jeninga) onderzoek naar de signalering van zingevingsvragen bij mensen met psychische en psychosomatische klachten in de eerstelijnszorg.

2020-01-30 00:00:0030-01-2020

meer info

Project: Als sterven nabij is

Het project ‘als sterven nabij is’ heeft als doel om mensen letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven om, met anderen en door middel van een verscheidenheid aan werkvormen, zich te bezinnen over het (naderend) levenseinde van zichzelf of dat van hun naasten, om het sterven mogelijk een plek te kunnen geven in hun bestaan en het proces van sterven en rouwen mogelijk te kunnen verlichten. En, als gevolg hiervan, zingeving aan het laatste stukje leven te kunnen toevoegen.

2020-01-10 00:00:0010-01-2020

meer info

Master IZ&W: onderzoek naar zingevingsvragen bij mensen met psychische/psychosomatische klachten.

Voor de Master Innovatie in Zorg en Welzijn doe ik onderzoek naar de signalering van zingevingsvragen bij mensen met psychische en psychosomatische klachten in de eerstelijnszorg.

2019-12-10 00:00:0010-12-2019

meer info

ADS Spiegel

De 'ADS-spiegel' is een spiegel die op een empathische manier ondersteuning biedt in de Algemeen Dagelijkse Structuur van mensen met Alzheimer. Wanneer de gebruiker de tandenborstel pakt is er op of naast de spiegel een filmbeeld te zien waar de gebruiker zich aan kan spiegelen. In de zorg noemt men dit mirroring, het voordoen van handelingen. De spiegel ondersteunt de gebruiker in tandenpoetsen, wassen, afdrogen en haren kammen.

2019-11-15 00:00:0015-11-2019

meer info

Meer muziek in de zorg - Miracles of Music

Wij maken ons sterk voor structureel meer muziek in de zorg.

Op 12 november 1019 lanceren wij op het Miracles of Music Congres de landelijke campagne: Meer muziek in de zorg. In deze campagne maken wetenschappers, muziektherapeuten, zorg – en welzijnsprofessionals en een keur aan musici zich sterk om muziek de plaats te geven die ze verdient in ons leven, zorg en welzijn.

2019-11-12 00:00:0012-11-2019

meer info

Wellness de kleine bron, bijzonder logeren voor ernstig zieke of gehandicapte kinderen

Een uniek project in Nederland: We willen een wellness met logeeropvang oprichten speciaal voor ernstig, terminaal, zieke kinderen of ernstig gehandicapte kinderen. We gaan warmte en water inzetten om pijn te verzachten en om het (laatste) stukje leven van kinderen uit deze doelgroep wat aangenamer te maken.

2019-10-17 00:00:0017-10-2019

meer info

Multimediaal boek Geschiedenis van de gezinszorg in Nederland

35 jaar gezinszorg in Nederland 

SFA001010102-1

‘Gezocht: vrouwen met huishoudelijke ervaring, talent voor verpleging, niet te jong en verleidelijk.’ Met deze advertentie begint in 1885 de geschiedenis van de gezinszorg in Nederland. Sindsdien hebben talloze gezinsverzorgsters geholpen gezinnen draaiende te houden. Vaak onder moeilijke omstandigheden.
 

Het beroep gezinsverzorgster bestaat niet meer. Haar taken zijn verdeeld over thuiszorg, jeugdzorg, maatschappelijk werk, schuldhulpverlening. Want het beroep is verdwenen, de problemen niet. Hoe heeft de zorg voor het gezin zich ontwikkeld? En wat kunnen we daar nu van leren?

Het multimediale boek Geschiedenis van de gezinsverzorging in Nederland vertelt dit verhaal. Het is een levendig, interessant e-book, lekker leesbaar en vol persoonlijke verhalen en oud en nieuw beeldmateriaal. 

2019-10-03 00:00:0003-10-2019

meer info

Kom in Beweging in beeld

Leyden Academy, Jo Visser fonds en Melman Producties willen met Kom in Beweging (toekomstige) zorgprofessionals leren hoe ze kunnen communiceren met de bewoner en zijn of haar naasten en op welke manier dans en muziek hieraan kunnen bijdragen. 

2019-09-13 00:00:0013-09-2019

meer info

Zomervisite: zinvolle ontmoetingen in de ouderenzorg

Voor het derde jaar op rij brengen Leyden Academy on Vitality and Ageing en Jo Visser fonds jongeren op een laagdrempelige manier met ouderen en hun woon- en leefwereld in contact. Onder de noemer Zomervisite worden 16- tot 25-jarigen uitgenodigd om samen met ouderen uit een zorgorganisatie in de zomermaanden juli en augustus iets gezellig te ondernemen. Dat kan variëren van wandelen en een ijsje eten tot muziek luisteren of een spelletje spelen.

2019-09-13 00:00:0013-09-2019

meer info

Inloophuis voor mensen met een eetstoornis en hun naasten in het oosten van het land

In oktober hopen we de deuren te openen van ons Realcovery inloophuis voor mensen die worstelen met een eetstoornis. In Nederland hebben we het dan over een groep van ongeveer 30.000, vaak jonge mensen. Met het inloophuis bieden we een aanvulling op reguliere zorg door het inzetten van vrijwillige ervaringsdeskundigen die herstelt zijn van hun eetstoornis of die als naasten de impact van een eetstoornis hebben meegemaakt. Het Realcovery inloophuis heeft zichzelf ten doel gesteld om door ondersteuning en advies, mensen die worstelen met een eetstoornis te helpen richting echt herstel en zin in het leven. NB: Als we binnen Realcovery spreken over eetstoornissen, dan bedoelen we daarmee anorexia nervosa en boulimia nervosa. 


2019-07-04 00:00:0004-07-2019

meer info

Stagiaires in zelfsturende wijkteams

Het trajectontwerp ‘de Wijkleerplek’ is ontwikkeld om stagiaires zelfsturende vaardigheden aan te leren. De wijkleerplek is opgebouwd aan de hand van twaalf bijeenkomsten waarin verschillende thema's besproken worden.  

2019-06-21 00:00:0021-06-2019

meer info

Backbones

Hoe blijven ervaren zorgmedewerkers inzetbaar in de snel veranderende zorg? Hoe benutten we hun praktische wijsheid en zorgen we samen voor vitale medewerkers? Backbones is een (cultuur)ontwikkelingsprogramma voor ervaren zorgmedewerkers dat deze drie vragen beantwoordt. Samen met medewerkers. Het programma Backbones wordt gesteund door de stichting Andere handen. Zo wordt er online en offline samen gewerkt aan de toekomst van de zorg. 

2019-06-17 00:00:0017-06-2019

meer info

ROBIN app

Speciaal voor mensen met CML 

2019-06-03 00:00:0003-06-2019

meer info

Expeditie Trots

Zorgmedewerkers zijn niet gewend om zelf te bepalen hoe hun werk er uit ziet. Dat kan anders! Samen leren, van en met elkaar, bekend raken met technologie en innovaties, werken aan vitaliteit. Dat houdt mensen inzetbaar en de zorg gezond.

2019-05-13 00:00:0013-05-2019

meer info

Music & Memory

Music & Memory heeft een manier gevonden om lievelingsmuziek als een medicijn in te zetten. Persoonlijke muziek wordt met mp3spelers en koptelefoons aangeboden aan wie niet meer zelf op PLAY kan drukken. Uit onderzoek blijkt het voordeel: minder pillen nodig, minder verveling, meer geluk, betere spraak en comfort. Music & Memory biedt een pakket aan kennis, documenten en ondersteuning om zo snel en goed mogelijk favoriete muziek in een zorginstelling (en daarbuiten) te implementeren. 

2019-04-16 00:00:0016-04-2019

meer info

Lectoraat) Gepersonaliseerde Zorg (i.o.)

Lectoraat Gepersonaliseerde Zorg (i.o.)

Het lectoraat Gepersonaliseerde Zorg i.o. heeft als doel het leveren en verder ontwikkelen van methodologie voor ontwerpen en aansturen van effectieve zorgtrajecten rondom patiëntendoelgroepen. Hierin worden zorgservices op maat geïntegreerd waardoor juist op complexe zorgvagen (dat hebben de meeste mensen) gepersonaliseerde zorg komt. Wij ontwikkelen hiervoor methodologie voor ontschotting van zorg, door met ondersteuning van betrokken (zorgorganisaties) zorgtrajecten door de muren van deze organisaties heen te organiseren. Hierin kijken wij specifiek naar effectieve werkingsmechanismen van interventie en een effectieve toepassing van deze werkingsmechanismen in een zorgtraject rondom de patiënt/burger. De insteek is om overbehandeling en onderbehandeling te voorkomen en zal zorg en welzijn gericht zijn op dat wij als burgers kunnen blijven participeren in de samenleving.


2019-03-22 00:00:0022-03-2019

meer info

Beeldschermtechnologie in de Geriatrische revalidatiezorg

Beelschermtechnologie ter verbetering van de revalidanten in de GRZ: betere communicatie, informatie delen (oefeningen, instructies of adviezen) of ontspanning!

2019-03-21 00:00:0021-03-2019

meer info

Bloemrijke rolstoelvriendelijke wandeltuin

Bewoners van zorgexpertisehuis Liduina en inwoners van Boxtel toegang geven tot hun achtertuin en de rivier de Dommel.  Een ‘natuurlijke’ ontmoetingsplaats, waarbij herinneringen en natuur een actieve bijdrage leveren aan het welbevinden van de bewoners van het verpleeg- , verzorgingshuis Liduina  en de thuiswonenden. 

2019-03-18 00:00:0018-03-2019

meer info

Deelauto rolstoelbus

De beste ideeën ontstaan vanuit de eigen ervaring. Dat weet Yvonne als geen ander. 
De bus zoekt meerdere gebruikers. Die zijn er zeker alleen zij weten nog niet van het bestaan van deze bus. Vandaar dit initiatief.

2019-03-18 00:00:0018-03-2019

meer info

MaakeenPraatje

MaakeenPraatje. Een gemeenschap van jezelf , met jezelf en voor jezelf.  Niet omdat het moet maar omdat je het wil. Hoe het werkt, lees je op onze site www.maakeenpraatje.nl

2019-03-18 00:00:0018-03-2019

meer info

Adviezen voor verpleegkundigen voor het medicatie management van thuiswonende ouderen

Inzending voor stimuleringsprijs afstuderende studenten verpleegkunde.

Het project: Adviezen voor verpleegkundigen voor het medicatie management van thuiswonende ouderen gebaseerd op uitkomsten van onderzoek naar medicatie management onder thuiswonende ouderen.

Op basis van onderzoek naar medicatie management onder thuiswonende ouderen hebben studenten van de Hoge School Utrecht in samenwerking met promovendus Nienke Dijkstra een richtlijn en patient journey interview guide met adviezen opgesteld om aan te bieden aan wijkverpleegkundigen.

 De infographic/poster die hieronder is toegevoegd zal gepresenteerd en aangeboden wordt aan wijkverpleegkundigen in Utrecht.

2019-03-18 00:00:0018-03-2019

meer info

InforMij

Wij, Robbert Mak en Tom van Renkum, hebben een droom, dat ouderenzorg (nog) persoonlijker gaat worden. Zodat medewerkers meer en meer bezig mogen zijn met en voor de persoon. De droom verwezenlijken wij in InforMij | Zodat je mij herkent, in de cliënt

2019-03-05 00:00:0005-03-2019

meer info

Stimuleringsprijs afstuderenden HBO-opleiding Verpleegkunde

Deze prijs is voor alle Nederlandse afstuderende studenten HBO opleiding Verpleegkunde. Het gaat dan om de afstudeeropgave.

2019-03-05 00:00:0005-03-2019

meer info

Alzheimer voor beginners

Alzheimer voor beginners is een rijk geïllustreerde bundel met negen inspiraties voor dagelijks leven met dementie, geschreven en geschilderd door Leo van Dijk, mens met dementie. De bundel biedt mensen met dementie en hun naasten op poëtische wijze praktische handvatten om het dagelijks leven prettig te leven. De thema’s Tijdig, Vrijheid, Natuur, Optimisme, Acceptatie, Inzet, Ritme, Bewegen en Aanbod zullen de lezer een hart onder de riem steken én handvatten geven voor een waardig, zinvol en plezierig leven met dementie.

2019-03-04 00:00:0004-03-2019

meer info

Werkhervatting na kanker - van vooroordeel naar begrip

Dit initiatief staat stil bij het belang om anders aandacht te geven en te vragen bij werkhervatting na kanker . werkhervatting na kanker, kwaliteit van leven, zingeving, communicatievaardigheden, stigmata bij werkgever.
Na behandeling tegen kanker telden veerkracht, motivatie en liefde voor mijn vak voor mijn werkgever (topklinisch ziekenhuis) niet mee en noemde mij 'een bedrijfsrisico, een financieel risico' vanuit stigmata en gebrek aan kennis; dit kan veranderen!

2019-03-01 00:00:0001-03-2019

meer info

Kozie

Kozie is een multi-sensorisch product gericht op ouderen met dementie bestaande uit een kussen (KozieMe)en een wandobject (KozieWe). Door ze aan te raken worden muziek of herkenbare geluiden hoorbaar. Zo kan zelfstandig een eigen prettige leefomgeving worden gemaakt.

2019-03-01 00:00:0001-03-2019

meer info

Stimuleringsprijzen Innovaties in Zorg en Welzijn - Plein doneren

Verrassende ideeën of onverwachte inzichten over het zorgproces kunnen zomaar in het primaire proces bij zorgprofessionals, mantelzorgers en vrijwilligers ontstaan. Om dit soort innovaties een duwtje in de rug te geven zijn stimuleringsprijzen voor de afstuderenden en alumni van de masteropleidingen Innovaties in Zorg en Welzijn - door Stichting Else/Plein doneren in het leven geroepen.

2019-03-01 00:00:0001-03-2019

meer info

Dementelcoach - Als de tijd een andere wordt

Mensen met dementie, hebben dementie en zijn een mens. De ziekte zorgt ervoor dat tijd voor mensen met dementie en hun naasten een andere wordt. Dementelcoach is telefonische coaching voor naasten van mensen met dementie. Deze ondersteuning heeft zich inmiddels bewezen en wordt met een 8.6 gewaardeerd. Uit onderzoek blijkt dat Dementelcoach daadwerkelijk helpt. Deze dienst moet voor mantelzorgers beschikbaar blijven.

2019-03-01 00:00:0001-03-2019

meer info

Plein Doneren, Maanlander 47, 3824 MN Amersfoort  info@pleindoneren.nl  030 67 04 696  

Plein Doneren
Maanlander 47
3824 MN Amersfoort

 
info@pleindoneren.nl

 
030 67 04 696

 

 

 

 

X