X

Offline bijeenkomsten

Plein doneren organiseert een aantal keer per jaar een offline bijeenkomst. 

Actualiteiten

In deze rubriek plaatsen wij actuele informatie over de maatschappelijk zorg en welzijn. En nu de DRIVE-IN Pleindoneren: zien en gezien worden.

Spelregels

Hoe anders - samen denken, samen doen

Anders door een evenwichtiger relatie op te bouwen met innovatieve ideeënbrengers binnen de maatschappelijke (gezondheids- en welzijn)zorg. Deze ideeën moeten passen binnen het  werkterrein van Stichting Else – het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers, met een zorgvraag en hun leefomgeving. De achtergrond van deze maatschappelijke zorg is het – oude – domein van verpleging en verzorging thuis.

Evenwichtiger betekent ideeën, talenten en geld samenbrengen. Bij ons ook wel samengevat onder de titel Horizontaal doneren. Niet elk idee is gebaat bij een financiële impuls. Soms kunnen andere zaken nodig zijn om een idee verder te helpen. Pleindoneren is het digitale platform dat Stichting Else ingericht heeft om aan deze vorm te werken. Dit houdt in dat wij van Pleindoneren met alle gebruikers van het platform hier een leercurve willen doormaken  Gaandeweg zal blijken wat nodig is om dit platform op een goede wijze te laten werken en zo het Plein vorm en inhoud te geven.

Wie meer wil weten over het Plein doneren, nodigen wij graag uit op ons platform het Lerend Netwerk. U kunt hiervoor klikken op button Lerend Netwerk rechts boven. Het Lerend Netwerk Plein doneren draait onder de Learning community Andere Handen. Verken, onderzoek en leer samen met ons hoe geld, ideeën en talenten de maatschappelijke zorg in Nederland verder kunnen helpen.

 

Plein Doneren, Maanlander 47, 3824 MN Amersfoort  info@pleindoneren.nl  030 67 04 696  

Plein Doneren
Maanlander 47
3824 MN Amersfoort

 
info@pleindoneren.nl

 
030 67 04 696

 

 

 

 

X